• Caption: 2009 Oregon Relays: Decathlon 400 Meter, Ashton Eaton