• Caption: 2009 Pac-10 Decathlon, Discus, Ashton Eaton